PSİKO-SOSYAL YARDIM SERVİSİ

 

Ceza infaz kurumumuzda psiko-sosyal yardım servisi çalışmaları "Standartlar Sistemi" çerçevesinde oluşturulan "İyileştirme Haritası" kapsamında yürütülmektedir. Bireylerin kendileri ve yaşadıkları sosyal çevreleri ile ilgili psiko-sosyal özelliklerini içeren çalışmalar psiko-sosyal servis uzmanları tarafından yapılmaktadır. Psiko-sosyal yardım servisinde psikolog, sosyal çalışmacı ile infaz ve koruma memurları görev yapmaktadır. Psiko-sosyal servis uzmanları planlama, yürütme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, psikolojik testler gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.

            Bireysel çalışmaların amacı; kendisiyle, birbiriyle ve bulundukları çevredeki koşullarla ilişkilerinde güçlüğü olan kişilerin psikolojik ve sosyal fonksiyonlarını desteklemektir.

      Grup çalışmalarının amacı; 10-15 kişilik gruplar halinde bireyde ve çevrede arzulanan değişimleri yaparak bireyin gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının çözülmesine yardım etmektir. Hükümlü tutuklulara yönelik olarak geliştirilen, psiko sosyal serviste görevli uygulayıcı eğitimini alan kişiler tarafından uygulanan davranış programları Önce Düşün Programı, Öfke Kontrolü Programı, Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişimi Programı, Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Bilgilendirme Programı, 0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı ve Ardıç Projesi Psiko-Sosyal Destek Programlarıdır.

 

Hükümlü ve Tutukluya Yönelik Hizmetler

Kuruma Girişteki Hizmetler

 • Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde ilk üç gün içinde görüşmesini yapar.
 • Yapılan bu ilk görüşmede uzman kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır.
 • Hükümlü veya tutuklunun uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır.
 • Bu görüşmede hükümlü-tutukludan genel bilgiler ile varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.
 • Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü-tutuklu araştırma ve değerlendirme formuna kaydedilir.

Kurum Sürecindeki Hizmetler

 • Hükümlü-tutuklunun kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi ve psiko-sosyal servis uzmanlarının gerekli görmesi hallerinde bireysel psikolojik görüşmeler yapılır.
 • Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda bulunan iş yurdu ve mesleki eğitim atölyelerine katılımı konusunda bilgi aktarımında bulunur.
 • Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur.

Salıverilmeye Hazırlık ve Salıverilme Sonrası Hizmetler

 • Salıverilme sonrası hazırlık çalışmaları kapsamında sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik görüşmeler yapar.
 • Hükümlünün salıverilme sonrası yaşamına ilişkin sosyal çevresi ile ilişkiye geçer.
 • Hükümlünün salıverilme sonrası yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda bilgi aktarımında bulunur.

 

Personele Yönelik Hizmetler

Kurum personelinin sorunlarının tespiti ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda bireysel ya da aile görüşmeleri yapar, grup çalışmaları düzenler.

 

İdari Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Hükümlü-tutuklunun psiko-sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare ve Gözlem Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır, oy kullanır.
 • Disiplin Kurulunda ;
  • İnfaz rejimine uyan, kendisine uygulanan iyileştirme çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydeden hükümlü-tutuklunun ödüllendirilmesini idareye teklif eder.
  • Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda tutanakları okur, gerekli görüyorsa tutanağı tutan kişi ve hükümlü-tutuklu ile görüşmeler yapar.
 • İdare ve Gözlem Kurulunda ;
  • Hükümlünün gözlem ve sınıflandırılma aşamalarında görev alır.
 • Kurum içinde günlük yaşamın programlanmasında, mesleki formasyonu idareye görüş ve öneriler bildirir.
 • Personel hizmet içi eğitim seminerlerinde konusu ile ilgili görev alır. Eğitici personel olarak derslere girer.

 

Diğer Mesleki Çalışmalar

 • Ceza infaz kurumu yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki konularda araştırma kaynak ve dokümanları takip eder. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.
 • Üniversite, hastane, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişki kurarak kurumdaki psiko-sosyal hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmaya çalışır.

 

 


Trabzon E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
 Webmaster : Taner ŞEN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.